Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Audyt i Kontrola Wewnętrzna Studia Podyplomowe Audyt i Kontrola Wewnętrzna 1000-SP-AKW
Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne, drugiego stopnia 1000-BN-2N
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne, drugiego stopnia 1000-BN-2S
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia 1000-BW-1N
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia 1000-BW-1S
Budownictwo Budownictwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2060-BUD-EB-1N
Budownictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 2060-BUD-EB-1S
Dietetyka Dietetyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5030-DIE-1N
Dietetyka, stacjonarne, pierwszego stopnia 5030-DIE-1S
Elektroradiologia Elektroradiologia, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5050-ER-1N-6
Elektroradiologia, stacjonarne, pierwszego stopnia 5050-ER-1S-6
Elektrotechnika Elektrotechnika, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2020-EE-1N
Elektrotechnika, stacjonarne, pierwszego stopnia 2020-EE-1S
Erasmus ERASMUS 1000-ERASMUS
ERASMUS 2000-ERASMUS
ERASMUS 5000-ERASMUS
Executive Master of Business Administration Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration 1000-SP-EMBA
Fizjoterapia Fizjoterapia, niestacjonarne, jednolite magisterskie 5060-FIZ-JN
Fizjoterapia, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5060-FIZ-1N
Fizjoterapia, niestacjonarne, pierwszego stopnia 506A-FIZ-1N
Fizjoterapia, stacjonarne, jednolite magisterskie 5060-FIZ-JS
Fizjoterapia, stacjonarne, pierwszego stopnia 5060-FIZ-1S
Fizjoterapia, stacjonarne, pierwszego stopnia 506A-FIZ-1S
Informatyka Informatyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2050-INF-1N
Informatyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia 205A-INF-1N
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia 2050-INF-1S
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia 205A-INF-1S
Inżynieria środowiska Inżynieria środowiska, niestacjonarne, drugiego stopnia 2030-IS-PWS-2N
Inżynieria środowiska, niestacjonarne, drugiego stopnia 2040-IS-PWS-2N
Inżynieria środowiska, niestacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.) 2040-IS-PWS-2N4
Inżynieria środowiska, niestacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.) 2030-IS-PWS-2N4
Inżynieria środowiska, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2030-IS-1N
Inżynieria środowiska, niestacjonarne, pierwszego stopnia 203A-IS-1N
Inżynieria środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia 2040-IS-PWS-2S
Inżynieria środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia 2030-IS-PWS-2S
Inżynieria środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.) 2040-IS-PWS-2S4
Inżynieria środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.) 2030-IS-PWS-2S4
Inżynieria środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia 2030-IS-1S
Inżynieria środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia 203A-IS-1S
Kadry i Płace w Prawie i Praktyce - Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe Kadry i Płace w prawie i praktyce 1000-SP-KP
Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1000-SP-KBHP
Kosmetologia Kosmetologia, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5080-KOS-1N
Kosmetologia, niestacjonarne, pierwszego stopnia 508A-KOS-1N
Kosmetologia, stacjonarne, pierwszego stopnia 5080-KOS-1S
Kosmetologia, stacjonarne, pierwszego stopnia 508A-KOS-1S
Kosmetologia Kosmetologia, niestacjonarne, drugiego stopnia 5080-KOS-2N
Kosmetologia, stacjonarne, drugiego stopnia 5080-KOS-2S
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i budowa maszyn, niestacjonarne, pierwszego stopnia 9000-MBW-1N
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i budowa maszyn, niestacjonarne, drugiego stopnia 2010-MBM-SPZJ-2N
Mechanika i budowa maszyn, niestacjonarne, drugiego stopnia 2010-MBM-INZP-2N
Mechanika i budowa maszyn, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2010-MBM-1N
Mechanika i budowa maszyn, stacjonarne, drugiego stopnia 2010-MBM-SPZJ-2S
Mechanika i budowa maszyn, stacjonarne, pierwszego stopnia 2010-MBM-1S
Obronność Państwa Obronność Państwa, stacjonarne, pierwszego stopnia 1000-OP-1S
Obronność Państwa Obronność Państwa, niestacjonarne, drugiego stopnia 1000-OP-2N
Obronność Państwa, stacjonarne, drugiego stopnia 1000-OP-2S
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo, niestacjonarne, drugiego stopnia 5010-PI-2N
Pielęgniarstwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia (pomostowe) 5010-PI-1N
Pielęgniarstwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia (pomostowe) 501A-PI-1N
Pielęgniarstwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia (pomostowe) 501B-PI-1N
Pielęgniarstwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia (pomostowe) 501C-PI-1N
Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia 5010-PI-2S
Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 5010-PI-1S
Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 5011-PI-1S
Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 501A-PI-1S
Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 5017-PI-1S
Pielęgniarstwo Pielegniarstwo, stacjonarne, pierszego stopnia 9000-PIW-1S
Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 9000-PIW-1S-7
Położnictwo Położnictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia 5020-P-2N
Położnictwo, niestacjonarne, pierszego stopnia (pomostowe) 502B-P-1N
Położnictwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5020-P-1N
Położnictwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia 502A-P-1N
Położnictwo, stacjonarne, drugiego stopnia 5020-P-2S
Położnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 5020-P-1S
Położnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia 502A-P-1S
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne Studia Podyplomowe Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne–funkcjonowanie,administracja i aspekty prawne 1000-SP-RUS
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 1000-SP-RFP
Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5040-RM-1N
Ratownictwo medyczne, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5040-RM-1N-7
Ratownictwo medyczne, niestacjonarne, pierwszego stopnia 504A-RM-1N-7
Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia 5040-RM-1S
Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia 5040-RM-1S-7
Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia 504A-RM-1S-7
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, pierwszego stopnia 2070-TZZC-1N
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, pierwszego stopnia 2070-TZZC-1S
Ubezpieczenia Społeczne Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne 1000-SP-US
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne, niestacjonarne, pierwszego stopnia 5070-WF-1N
Wychowanie fizyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia 5070-WF-1S
Wychowanie fizyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia 507A-WF-1S
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, niestacjonarne, drugiego stopnia 5070-WZ-2N
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, stacjonarne, drugiego stopnia 5070-WZ-2S
Zarządzanie Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia 9000-ZW-1N
Zarządzanie Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia 1000-Z-1N
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia 100A-Z-1N
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia 1000-Z-1S
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia 100A-Z-1S
Zarządzanie i Dowodzenie Zarządzanie i Dowodzenie, niestacjonarne, drugiego stopnia 1000-ZD-2N
Zarządzanie i Dowodzenie, stacjonarne, drugiego stopnia 1000-ZD-2S
Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne, niestacjonarne, drugiego stopnia 5090-ZP-2N
Zdrowie publiczne, stacjonarne, drugiego stopnia 5090-ZP-2S
Żywienie człowieka i dietetyka - Studia podyplomowe Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Dietetyka 5000-SP-ZCD

pokaż wszystkie kierunki studiów